Vệ binh dải ngân hà 2 – VFX Breakdown bởi Framestore

Framestore mới xuất bản video về phần việc của họ trong Guardians Of The Galaxy – Vệ binh dải ngân hà Phần 2

Thông tin thêm:

  • Thông tin bài viết chi tiết được công bố trên trang chủ của Framestore tại đây
Spread the love

Related posts

Leave a Comment