So sánh hệ PAL và NTSC? Nên chọn hệ nào khi quay phim?

Hệ NTSC là gì? NTSC (National Teltevision System Committee) là hệ truyền hình được sử dụng hầu hết ở Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Chuẩn NTSC có tần số quét ngang là 60Hz (tương đương 30 khung hình/s). Mỗi khung hình được tao ra bởi 525 dòng quét đơn. Hệ PAL là gì? PAL (Phase Alternating Line) hệ truyền hình được dùng phần lớn ở Châu Âu, châu Á Chuẩn PAL có tần số quét ngang là 50Hz (tương đương 25 khung hình/s) Mỗi khung hình được tao ra bởi 625 dòng quét. PAL hay NTSC…

Read More