Các phần mềm 3D sử dụng trong làm phim

Khi công nghệ làm 3D phát triển, thì các phần mềm phục vụ cho việc xử lý 3D cũng phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, đã có rất nhiều phần mềm tuyệt vời để phục vụ cho công việc làm phim 3D. Transformers luôn là bộ phim được đánh giá cao về 3D Nhưng nên đầu tư công sức và sự học hỏi vào phần mềm nào? Ngoài sở thích cá nhân thì việc tìm hiểu các ưu khuyết điểm của các phần mềm này là điều cần thiết. Sau…

Read More