Ống kinh Sony G Master – Ống kính 1001

Những năm trước đây, một trong những điểm yếu của dòng máy mirrorless hay chính camera của Sony là thiếu sự đa dạng về ống kính. Tuy nhiên, Sony đã nhanh chóng khắc phục điểm yếu của mình bằng cách cho ra mắt hàng loạt ống kính và có thể nói như gà đẻ trứng. Nhưng sản xuất với số lượng lớn liên tục như vậy không có nghĩa là chất lượng sẽ kém. Những ống kính của sony có thể nói là chất lượng cao, đặc biệt là các…

Read More