Camera Crew – Đội ngũ quay phim: Họ là ai? Công việc của họ là gì?

Máy quay là thiết bị quan trọng nhất, phần không thể thiếu đối với một bộ phim. Không máy quay, không có phim. . Trong đoàn làm phim, Camera Crew hay Đội ngũ quay phim là bộ phận chịu trách nhiệm chuẩn bị và sử dụng máy quay. Với nhiệm vụ quan trọng như vậy họ là ai? công việc của từng người là gì? 1. Đạo diễn hình ảnh- Director of Photography (DoP hay DP) Trong ảnh: là Đạo diễn hình ảnh Roger Deakins (người sau máy quay) trong…

Read More