Video các cập nhật của Adobe sẽ công bố tại IBC 2017

Adobe liên tục xuất bản các video nhá hàng các tính năng mới sẽ được đưa vào các sản phẩm của mình trong phiên bản 2018 Premiere Pro 2018 After Effect 2018 Kho dữ liệu Motion Graphic trong Adobe Stock Xem thêm các cập nhật khác được Adobe công bố tại đây Thông tin về các phiên bản cập nhật tại đây

Read More